Študijná cesta Schaeffler Tour 2

Katarína Rudincová Centrum Excelentnosti 4.0, Novinky

Spoločne so žiakmi: Ozaniak Matej, Truchlík Matúš (II.B – mechanik mechatronik), Brňák Matej, Janík Samuel, Klučka Juraj, Poláček Daniel (II. D – mechanik nastavovač) sme sa zúčastnili študijného pobytu  Schaeffler Tour II.   

 Naša cesta začínala v nedeľu 15. októbra 2023. Riadili sme sa podľa vopred pripraveného plánu. Do penziónu  Landgasthof Niebler sme dorazili načas. 

16. 10. 2023 tréningové centrum Schaeffler

– uvítanie, predstavenie harmonogramu prác na celý týždeň, 

– oboznámenie sa so strojovým parkom a bezpečnosťou práce na konkrétnych strojoch, 

– frézovanie, sústruženie, vŕtanie, brúsenie, laserový popis, 

– ukážka výrobnej haly. 

Začali sme pracovať na prvom výrobku hry pod názvom Mlyn  podľa  priloženie výkresovej dokumentácie a technologického postupu na fréze a vŕtačke. 

17. 10. 2023 tréningové centrum Schaeffler

Pokračovali sme vo výrobe hry pod názvom Mlyn na brúske a sústruhu.

18. 10. 2023 tréningové centrum Schaeffler

V tento deň sme dokončovali výrobok s názvom Mlyn a zároveň ho aj ukončili na sústruhu a laseri, ktorým sme vykonali popis.

19. 10. 2023 tréningové centrum Schaeffler

Ďalší deň sme začali vyrábať výrobok pod názvom Strediaci jamkár. Žiaci pracovali podľa  priloženej výkresovej dokumentácie a technologického postupu na sústruhu. Výrobok bol ukončený na konci pracovného dňa. 

20. 10. 2023 tréningové centrum Schaeffler

Nasledujúcou úlohou bolo vyrobiť tretí výrobok pod názvom Držiak mobilného telefónu.  Žiaci pracovali podľa  výkresovej dokumentácie a technologického postupu na ručnej ohýbačke. Tento výrobok nebol náročný na čas, takže sa stihol dokončiť aj štvrtý výrobok pod názvom Univerzálny kľúč na kontrolu závitov. Samozrejme bola priložená výkresová dokumentácia a technologický postup na stroji vŕtačka. Výrobok bol úspešne vyrobený a prekontrolovaná jeho funkčnosť. 

Popri tejto výrobe sme absolvovali aj krátku inštruktáž na zváracom automate a robote KUKA. 

Celý týždeň vďaka dobrej organizácii a pripravenosti zo strany tréningového centra Schaeffler prebehol bez problémov a po vzájomnej spolupráci sme náš pobyt úspešne ukončili. 

21. 10. 2023 návšteva mesta a nákupných centier v Norimbergu

Norimberg je  nádherné historické mesto. Okrem historických pamiatok sme navštívili nákupné centrá, kde sme mali možnosť kúpiť nejaký ten suvenír.  

22. 10. 2023 ukončenie pobytu v penzióne Landgasthof Niebler a presun do mesta Norimberg

Po celodennej návšteve akvaparku Palm Beach sme sa ubytovali  v hoteli Nurnberg-Plärrer. 

 23. 10. 2023 ukončenie ubytovania v meste Norimberg a presun do mesta Ingolstadt

Absolvovali sme prehliadku mesta, navštívili sme múzeum Audi a múzeum Bayerisches Polizeimuseum prechodom cez rieku Dunaj. Ubytovali sme sa v  Ingolstadte v hoteli Maritim,  Deň sme zakončili večerným kúpaním a saunovaním v hoteli. 

24. 10. 2023 odchod z hotela a presun do Mníchova

Tento deň sme navštívili dobový dom z  50-tych rokov v oblasti Oberbayern (Horné Bavorsko), kde nás čakali aj s občerstvením. Potom sme navštívili predajný dom Einhell (predaj ručného, záhradného a kutilského náradia) a tiež  BMV múzeum v Dingolfingu. Večer sme sa ubytovali v Mníchove v hoteli  B&B Hotel Munchen-Garching. 

 25. 10. 2023 návšteva mesta Mníchov

Počas prehliadky centra mesta Mníchov sme navštívili technické múzeum Mníchov a BMV múzeum. 

 26. 10. 2023 návrat domov

Z Mníchova sme odchádzali ráno o  7.00 h a do Kysuckého Nového Mesta sme prišli o  o 15.00 hodine.  

 

Ďakujeme spoločnosti  Schaeffler za možnosť absolvovať  tento študijný pobyt, kde sme získali ďalšie vedomosti a zručnosti, ktoré budú potrebné pre ďalšie štúdium.  

 

                                                                                 Bc. Jozef Kýška a Bc. Miroslav Balát 

                                                                                                                   majstri odbornej výchovy