Budúcnosť vzdelávania patrí inováciam.

Pavol Pavlus Novinky

Dňa 08. 02. 2023 sa študenti 2.ročníka z odboru autotronik  zúčastnili inovatívneho stretnutia na SPŠ informačných technológií v Kysuckom Novom Meste. Predstavili sa technické školy s vlastnou inovatívnou aktivitou. Všetci mali 10 minút na prezentáciu školy, ich jedinečného produktu a činnosti. My sme sa zúčastnili  prezentácie s modelmi vodíkových autíčok, ktoré boli prezentované praktickou ukážkou pod vedením p. Bohuša Beláka. Účastníci projektu Erasmus + prezentovali skúsenosti z odborného vzdelávania vo Švédsku. Toto stretnutie sa konalo v spolupráci so zamestnávateľskými firmami SIEMENS a Scheidt & Bachmann Slovensko s. r. o.. Cieľom podujatia bolo predstaviť činnosť škôl  v inovatívnych formách učenia a prezentovať inovačné technológie. Diskusia bola venovaná názorom odborníkov z praxe. Počas diskusie mali zúčastnení priestor na konkrétne otázky nielen od zamestnávateľov ,ale aj pracovníkov sekcie pre mládež, ktorí tieto aktivity  podporujú v rámci regiónov vo všetkých oblastiach vzdelávania.

Táto akcia bola prínosom pre všetkých, pretože  každého to  povzbudilo do ďalšej práce a budúceho stretnutia.

Autor článku :Ing. Tatiana Buková