Deň profesie

Pavol Pavlus Novinky

Deň profesií 7. februára 2023 otvorili žiaci zo ZŠ na Ulici mieru z Bytče spolu s primátorom mesta Bytča, ktorý bol patrónom a organizátorom v spolupráci s CPPPaP.

Prijali sme pozvanie a využili možnosť odprezentovať študijné a učebné odbory, ktoré sa na našej škole vyučujú spolu s pedagógmi: Mgr. Zdenka Ballayová, PhDr. Janka Poláčková Moravcová, Bc. Katarína Lisková a Mgr. Anton Vlček, ktorí  predstavili možnosti uplatnenia absolventov našej školy, ale aj výhody duálneho vzdelávania a praxe v jednotlivých spoločnostiach.

Dualisti Jakub Vrábeľ a Juraj Kocourek z odboru autotronik pripravujúci sa pre spoločnosť Kia Slovakia a Timotej Lištván, ktorý sa pripravuje pre spoločnosť Scheidt & Bachmann zaujímavo odprezentovali svoje odbory.

Žiak Jakub Vrábeľ predvádzal vodíkové autíčka, o ktoré bol veľký záujem zo strany žiakov, najmä chlapcov. Informoval žiakov o výhodách duálneho štúdia v jeho odbore autotronika a prítomným rozdával letáky o možnostiach štúdia. Juraj mal na starosti virtuálny zvárací trenažér, kde sa  návštevníci  mohli pri virtuálnom zváraní dozvedieť o zváracích systémoch a metódach zvárania bez akýchkoľvek bezpečnostných rizík. Táto učebná pomôcka bola prínosom, pretože boli zaznamenané aj výsledky zvárania v percentách. Medzi tými spokojnými sa, samozrejme, našli aj tí, ktorí boli menej spokojní, ale to vôbec nevadí, pretože ak budú študovať na našej škole, výsledky sa dostavia.

Na podujatí sa zúčastnili viaceré stredné školy zo žilinského regiónu a žiaci 8. a 9. ročníkov dvoch základných škôl v Bytči.

Práve toto je obdobie, kedy začínajú žiaci uvažovať, čo ďalej, kam budú smerovať ich kroky. Niektorí žiaci prišli  spolu s rodičmi, získavali informácie o našich odboroch, tak v duálnom ako aj v  štátnom systéme.

Prínosom akcie bolo, že  ako jediná škola sme mali miesto pri našich partnerských spoločnostiach KIA SLOVAKIA, SCHAEFFLER KYSUCE a Scheidt & Bachmann.

Ďakujeme za Deň profesie, ktorý bol na vysokej úrovni a vidíme sa opäť o rok.