Valentínsky semafór lásky

Pavol Pavlus Novinky

14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy. Nie je však len sviatkom zamilovaných, ale aj sviatkom priateľstva. Aj v tomto školskom roku  Školský parlament pripravil Valentínsky  semafor lásky.“  Pripomenuli sme si patróna zaľúbených sv. Valentína a medziľudskú lásku. Žiaci, ktorí sa chceli zapojiť do akcie, sa obliekli  do farieb semaforu podľa toho, aký stav momentálne prežívajú:

červená = zaľúbení,  oranžová = komplikovaný vzťah,  zelená = nezadaní.

Súčasťou semaforu bola aj tombola. Tombolové lístky rozdávali žiačky Denisa Štefanková, Ivana Veselá, Francisca Balážová všetkým žiakom, pedagógom a nepedagógom  na škole a aj dielňach školy.  Na druhý deň prebehlo zlosovanie a 20-ti šťastní výhercovia sa tešili zo sladkej valentínskej  odmeny.