Biblická olympiáda

Katarína Rudincová Novinky

Po ročnej odmlke sa v tomto šk. roku 2021/2022 naša škola zapojila do 19. ročníka Biblickej olympiády. Jej cieľom je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe správania sa biblických postáv a udalostí.

Spoločnou témou vybratých kníh zo Starého a Nového zákona (Joz, Tob, Skutky apoštolov) bolo „Putovanie za cieľom“. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo: Michal Colotka z II.A, Jakub Boháčik z II.C a Martin Birtus z II.C. Súťaž sa uskutočnila 23.5. 2022 online formou.

Chlapci skončili v rámci dekanátneho kola na krásnom 1. mieste. Patrí im veľká gratulácia! Žiaľ,  nedosiahli počet bodov, ktorý umožňuje postup do diecézneho kola. V neposlednom rade im veľmi pekne ďakujem za vynaloženú námahu a čas pri čítaní Svätého písma.

 

                                                                                                                            Mgr. Marta Mušková