Stredoškolská odborná činnosť

Katarína Rudincová Novinky, Úspechy žiakov

 

Dňa 01. 03. 2024  sme sa stretli na školskej prehliadke stredoškolskej odbornej činnosti, aby sme si vypočuli ústnu obhajobu autorov 5 súťažných prác pred odbornou hodnotiacou komisiou, ktorú tvorili Ing. Michal Šerík (predseda), Mgr. Ľubica Vítková a Ing.  Jozefína Lahutová (členovia).                                     Zúčastnených bolo 11 žiakov.  

Medzi prítomnými bol aj riaditeľ školy Mgr. Ing. Ondrej Holienčík, Mgr. Zdenka Ballayová ZPV, Mgr. Karol Kubica a Mgr. Peter Franek.

Do krajského kola postúpili dve práce: 
z odboru elektrotechnika – Záhradný skleník (Michalík, Vojtek IV. B trieda),
z odboru matematika, fyzika – Praktická rýchlovarná kanvica (Janúšková, Vlček II. E trieda).

 

Víťazi SOČ boli odmenení vecnými cenami, ktoré boli financované z príspevkov ZRPŠ.

Všetkým súťažiacim sme sa poďakovali za úspešnú obhajobu prác v školskom kole SOČ a obom víťazným tímom držíme palce v ďalšom postupovom kole.

Zároveň sa chcem poďakovať školiteľom, členom OHK ako aj všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu školského kola SOČ.

                                   Ing. Jozefína Lahutová

metodik SOČ