Hviezdoslavov Kubín

Katarína Rudincová Novinky

 

Školské kolo súťaže v umeleckom prednese

Hviezdoslavov Kubín

 

sa konalo v tomto školskom roku 4. marca 2024 v učebni č. 225 v popoludňajších hodinách.

Stojí za zmienku pripomenúť, že tento rok sa konal 70. ročník Hviezdoslavovho Kubína.

Zúčastnili sa ho vybraní žiaci viacerých ročníkov študijných odborov, celkovo súťažilo šesť žiakov. Žiaci prednášali tento rok len poéziu.

Umelecký prednes hodnotili vyučujúce slovenského jazyka a literatúry: Mgr. Eva Horvátová, Mgr. Dagmar Kurucárová, Mgr. Viera Marčanová a Mgr. Eva Smolková.

Cieľom konania súťaže bolo rozvíjať estetické cítenie žiakov, podnecovať ich záujem o krásnu literatúru, záujem o čítanie a umelecký prednes.

  1. miesto obsadila Denisa Štefanková z III.A triedy
  2. miesto Jakub Boháčik zo IV.C triedy
  3. miesto obsadil Jakub Korenko z triedy II.D.

Žiaci sa na súťaž vzorne pripravili. Ukážky z literárnych diel boli zaujímavé a pútavé. Denisa Štefanková a Jakub Boháčik prednášali básne, ktoré si sami napísali. Súťaž sprevádzala pokojná atmosféra a príjemné prostredie. Prví traja súťažiaci budú odmenení knižnými vecnými cenami podľa vlastného výberu.           

Mgr. Eva Horvátová