Vzácna návšteva z Nemecka zo Schaeffleru

Pavol Pavlus Centrum Excelentnosti 4.0, Novinky

Dňa 15. marca 2023 našu školu navštívil globálny manažér spoločnosti Schaeffler Klaus Studler spolu s vedúcou vzdelávania pre Schaeffler Slovensko Andreou Tuchyňovou a Monikou Židekovou, vedúcou školiaceho strediska Schaeffler Kysuce.

Návštevu sme privítali v zasadačke školy, kde sme predstavili formou prezentácie a zaujímavým videom našu školu, odbory aj mimoškolskú činnosť žiakov. Žiaci odboru mechanik mechatronik predviedli návšteve model inteligentnej križovatky, s ktorou vyhrali celoslovenskú súťaž SYGA. Presunuli sme sa do dielní odborného výcviku, kde žiaci predviedli svoje praktické zručnosti zo zvárania a ručného aj strojového obrábania. Záver návštevy patril hydrogénovým autíčkam. Môžeme povedať, že p. Studler sa vrátil do detských čias a zahral sa s autíčkom na vodíkový pohon.

Ďakujeme za príjemne strávené chvíle s príjemnými ľuďmi, ktorí sú našou súčasťou a partnermi v duálnom vzdelávaní a veríme, že aj naďalej budú.