AMPER 2023

Pavol Pavlus Novinky

23.3.2023 sme sa zúčastnili 29. medzinárodného veľtrhu elektroniky, energetiky, automatizácie, komunikácie, osvetlenia a zabezpečenia Žiaci z tried: I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.D, III.B, III.C sa dňa 23.3.2023 zúčastnili veľtrhu v Brne.  Ako sa robil výber?  V prvom rade to boli žiaci v duálnom systéme, nakoľko firma SCHAEFFLER sponzorovala autobus aj vstupenky, za čo im patrí veľké ďakujem. Aby sme motivovali žiakov v zapájaní do rôznych aktivít – tento rok s nami cestovali aj žiaci, ktorí sa zúčastnili rôznych súťaži, ako Zenit, mladý elektrotechnik….  Na výstavisku bolo veľa zaujímavých noviniek, žiaci sa zdržali pri: elektroautomobiloch, robotoch, automatoch..