Svetový deň vody

Katarína Rudincová Novinky

 

Každý rok si 22. marca pripomíname význam vody pre život na Zemi, a to, že voda je vzácna, musíme si ju vážiť a nesmieme ňou plytvať.

História Svetového dňa vody siaha do roku 1992, kedy konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať deň vody na medzinárodnej úrovni.

Je to medzinárodný deň oslavy vody a hlavne príležitosť dozvedieť sa viac o problémoch súvisiacich s vodou.

Vode sa hovorí aj modré zlato, pretože v mnohých oblastiach sveta je jej žalostne málo. Problém jej nedostatku v dôsledku sucha ešte znásobujú vojny a napätá geopolitická situácia.

Svetový deň vody 2024 sa nesie v duchu využitia vody pre mier.

Prístup k pitnej vode je základom zachovania verejného zdravia. 

Veríme, že osveta a informovanosť motivuje žiakov k lepšiemu správaniu sa vo vzťahu k vode.