Kde nájsť informácie o VŠ a ako podať prihlášku???

Katarína Rudincová Novinky

Ponúkame web, kde nájdete všetky informácie https://www.portalvs.sk/sk