Spoločné stretnutie s priateľmi z Dánska

Pavol Pavlus Centrum Excelentnosti 4.0, Novinky

Dňa 08. 03. 2023 sa uskutočnil Deň rozvoja kompetencií pod vedením AARHUS University z Dánska. Toto podujatie sa konalo pre pedagogických pracovníkov, aby sa oboznámili s novým projektom Centre of Excellence for Industry 4.0, ktorý je podporený nadáciou Velux. Spoločné aktivity boli zamerané na rozvoj kompetencií ,tímovú prácu a zlepšenie kvality. Uplatňovali sme individuálnu, párovú a skupinovú reflexiu v rámci projektovej práce. Ďalšie aktivity podporovali formovanie a prácu v skupine na základe silných stránok jednotlivcov v rámci spolupráce. Tvorili sa nové nápady, ktoré boli vzájomne prezentované v skupinách. Toto stretnutie bolo užitočné pre všetkých a vytvorilo priestor pre zdieľanie vedomostí a skúseností v skupinách pri spoločnej diskusii. V závere sa uskutočnila reflexia dňa projektov pre zlepšenie spolupráce medzi projektovým tímom a pedagogickými pracovníkmi. Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným, ale hlavne lektorkám Line a Katrine z Dánskej univerzity ktoré svojim prístupom a organizáciou workshopu priniesli nové nápady, prístupy a aktivity pre všetkých. Myslím, že všetci sme sa spoločnými silami zaslúžili o dobrú atmosféru a priebeh podujatia.

Ing. Tatiana Buková