Hviezdoslavov Kubín

Pavol Pavlus Novinky

P. O. Hviezdoslav bol najväčší slovenský básnik a spisovateľ. Na jeho počesť sa každoročne uskutočňuje súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy s názvom Hviezdoslavov Kubín.  Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa.  Školské kolo súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín sa konalo v tomto školskom roku 7. marca 2023. Zúčastnili sa ho vybraní žiaci viacerých ročníkov študijných odborov. Celkovo súťažilo deväť žiakov. Žiaci prednášali poéziu, ale najmä prózu. Umelecký prednes hodnotili vyučujúce slovenského jazyka a literatúry: Mgr. Eva Horvátová, Mgr. Dagmar Kurucárová a Mgr. Viera Marčanová. Cieľom konania súťaže bolo rozvíjať estetické cítenie žiakov, podnecovať ich záujem o krásnu literatúru, záujem o čítanie a umelecký prednes.

Výhercovia:

  1. miesto – Jakub Boháčik z III.C triedy,
  2. miesto – Timotej Benjamin Kucák z II.C triedy,
  3. miesto – Benjamín Čišecký z triedy I.B.

Žiaci sa na súťaž pripravovali a vybrali si ukážky z literárnych diel zaujímavé a pútavé. Jakub Boháčik prednášal báseň, ktorú sám napísal.

 

Blahoželáme.

Mgr. Eva Horvátová