„OTVORENÁ MIESTNOSŤ“

Katarína Rudincová Novinky, Projekty

 

Aktuálne „beží“ na našej škole schválený projekt výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Posilnenie etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách“.

Projekt prebieha v dvoch úrovniach – jednou z nich je sprostredkovanie eticky zameraných prednášok pre žiakov školy z inštitúcii ako sú Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Poradňa pre mladých IPčko a ďalších… Druhou významnou súčasťou projektu sú hmotné, ale veríme, že prostredníctvom nich aj nehmotné výstupy v podobe Etického kódexu žiakov či vytvorením „Otvorenej miestnosti školy“ v prístavku na 1. poschodí školy s posedením, knižnicou, šachovým kútikom, novými tabuľami, flipchartom, nástenkami, obrazmi či kaktusmi  🙂 

Aj  naša škola bude  mať svoje „srdce“ – otvorený priestor.

Názov „Otvorená miestnosť“ zodpovedá danému priestoru fyzicky, avšak aj symbolicky účelu projektu – vytvoriť „hodnotovo orientované“ prostredie, kde chceme mať „otvorené“ srdcia či byť „otvorení“ iným názorom…

Všetko je už „v procese výroby“, kódex sa už „pečie“…

Finálny výsledok bude koncom januára až začiatkom februára 2024 a veľmi sa na to tešíme.

 

                                                 Mgr. Edita Kormanová

koordinátorka projektu