Svetový deň mlieka

Katarína Rudincová Novinky

 

Svetový deň mlieka je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo.

V stredu 16. mája 2024 sme prezentáciou mliečnych výrobkov dokázali jednoducho priblížiť tento významný deň tak na škole, ako aj v dielňach našej školy. Prezentáciu pripravila Ing. Erika Synáková, Ing. Alena Cinková a Mgr. Dana Nekorancová.

Mlieko je významným zdrojom vitamínov A, D, E a K, obsahuje 14 minerálnych látok.

Mlieko je svojím zložením vlastne uznávaným nenahraditeľným výživným prostriedkom pre zdravú výživu, je to vlastne výživový ochranný prostriedok s najširším účinným spektrom.

Vážme si preto mlieko, je to skutočný dar prírody pre výživu ľudstva.

VIAC MLIEKA = VIAC ZDRAVIA!

Mgr. Dana Nekorancová