2. miesto – Súťaž odborných vedomosti a praktických zručnosti žiakov

Štefan Mitka Úspechy žiakov

Názov súťaže:
 Súťaž odborných vedomosti a praktických zručnosti žiakov stredných odborných škôl v odbore strojný mechanik, mechanik strojov a zariaden
Súťažiaci:
 Martin Časnocha
Kolo:
 celoštátne kolo
Umiestnenie:
 2. miesto
Dátum:
20.12.2019
Školský rok:
 2019/2020