Vyhodnocovacie stretnutie 2. turnusu EÚ Mobility, Erasmus+

Katarína Rudincová Centrum Excelentnosti 4.0, Novinky

 

Švédsko 11. 04. – 30. 04. 2023

Dňa 23. 06. 2023 sa konalo Vyhodnocovacie stretnutie 2. turnusu našich žiakov vo Švédsku v rámci projektu Erasmus+. „Výpravu“ podniklo 12 žiakov z odborov autotronik, mechanik nastavovač a mechanik mechatronik spolu s učiteľmi Marekom Žifčákom a Lenkou Klučkovou, neskôr sa pridala koordinátorka projektu na našej škole  Tatiana Buková a majster odbornej výchovy Bohumil Belák.

Súčasťou bola aj monitorovacia návšteva, v rámci ktorej prišli našich študentov podporiť riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej Mgr. Ing. Ondrej Holienčík spoločne s Ing. Monikou Židekovou zo spoločnosti Schaeffler Kysuce, spol. s r. o.

Vyhodnocovacie stretnutie sa konalo za účasti vedenia školy, učiteľov participujúcich na projekte a zúčastnených žiakov. Rovnako ako žiaci z 1. turnusu aj žiaci 2. turnusu ocenili túto svoju skúsenosť.

Veríme, že sa nám podarí na podobných projektoch participovať aj v budúcnosti.

 

Mgr. Edita Kormanová