Slávnostné vyraďovanie absolventov tretích ročníkov

Katarína Rudincová Novinky

 

Úľava a pocit spokojnosti nastal v deň, kedy sa skončili záverečné skúšky žiakom učebných  odborov:

 

mechanik špecialista automobilovej výroby,

strojný mechanik,

technicko-administratívny pracovník,

poľnohospodárska výroba.

 

V piatok 23. júna 2023  sme sa spoločne s vedením školy, pedagógmi, zástupcami SOPK a zástupcami zamestnávateľských spoločností rozlúčili s našimi absolventmi slávnostným príhovorom riaditeľa školy Mgr. Ing. Ondreja Holienčíka a premietnutím krátkeho videa zo záverečných skúšok.

Spoločnosť Kia Slovakia s. r. o.  zastupovali Ing. Marcela Bublíková a pán Miroslav Grochal a spoločnosť TECHKOV SK, s. r. o.  zastupoval Ing. Michal Mitka.

Absolventi do rúk dostali vytúžené vysvedčenia, výučné listy a tí najlepší aj osvedčenia SOPK a tiež vecné odmeny z rúk riaditeľa školy a zástupcov partnerských spoločností.

Pre niekoho sa skončila cesta na našej škole  a začína cesta do neznáma, pre iného zasa ďalšie dva roky v nadstavbovom štúdiu.  

Zástupkyňa pre praktické vyučovanie Mgr. Zdenka Ballayová, ktorá program moderovala, ocenila snahu všetkých absolventov a zaželala im úspešné zaradenie sa do pracovného života.

Absolventi boli príjemne prekvapení z toho, ako pekne sa s nimi rozlúčilo vedenie školy.

 

Mgr. Dana Nekorancová