Stredoškolská odborná činnosť

Pavol Pavlus Novinky, Úspechy žiakov

ŠKOLSKÉ KOLO

17. februára sa na našej škole opäť začala súťaž v stredoškolskej odbornej činnosti. Žiaci pracovali tímovo alebo individuálne, pod dohľadom svojich učiteľov a majstrov odbornej výchovy. Žiaci zapojením sa do súťaže riešili aktuálne témy a výsledkom boli práce, ktoré obhajovali prezentáciou pred porotou a ďalšími súťažiacimi. Medzi prítomnými bol aj riaditeľ školy Mgr. Ing. Ondrej Holienčík. Všetky práce boli na vysokej úrovni. Pre žiakov to bola obrovská skúsenosť.

Hodnotiaca komisia pracovala v zložení: Predseda: Ing. Pavol Pavlus,  členovia: Ing. Milan Milučký, PhDr. Janka Poláčková, Ing. Jozefína Lahutová a Ing. Adriana Nováková

 

Vyhodnotenie súťažných prác:

Odbor 09: Strojárstvo

  • 1. miesto Andrej Podolák, Miloš Rakovan – IV.A : Štvorkolka na hybridný pohon
  • 2. miesto Michal Colotka, Daniel Jendrišák – III.A : Kalenie v kováčskej praxi

Odbor 02: Matematika, fyzika

  • 1. miesto František Paulus, Samuel Šalata – II.A : Systém riadiaci pomocou ukazovateľa

Odbor 12: Elektronika a hardware

  • 1. miesto Peter Kutnar, Radoslav Gašinec – IV.B : Adaptívne riadenie svetelnej križovatky.

 

Uvedení žiaci nás so svojim prácami reprezentovali aj na okresnom kole súťaže SOČ, ktorá sa uskutočnila 9. marca na SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou. 45. ročník okresnej prehliadky sa realizoval dištančnou formou a pre našich žiakov bol úspešný.

V odbore 02 Matematika, fyzika žiaci František Paulus a Samuel Šalata s prácou „Riadiaci systém pomocou ukazovateľa“ získali prvé miesto a v odbore 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava žiaci Miloš Rakovan a Andrej Podolák s prácou „ATV štvorkolka na hybridný pohon“ získali druhé miesto.

Postupujúcim srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších postupových kolách.