Mladý zvárač 2024

Katarína Rudincová Centrum Excelentnosti 4.0, Novinky, Úspechy žiakov

 

Dňa 26. 03. 2024 som sa zúčastnil s našimi žiakmi Jánom Liptákom a Jakubom Gazdíkom na XV. ročníku súťaže                   

MLADÝ ZVÁRAČ

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola technická v Tlmačoch.

Súťaže sa zúčastnilo 50 súťažiacich, ktorí boli rozdelení podľa spôsobu zvárania. Naši žiaci boli zaradení do najväčšej skupiny ZM135-1, kde sa nachádzalo 29 súťažiacich. Bola to náročná súťaž a naši žiaci vzorne reprezentovali našu školu.

Máme siedmeho najlepšieho zvárača na Slovensku. Stal sa ním Ján Lipták.

Spolu s Jakubom Gazdíkom to dali na pána.

Ďakujeme za prípravu Jozefovi Laurenčíkovi.

Bc. Jozef Laurenčík