Medzinárodný projektový seminár Velux v Budapešti

Katarína Rudincová Centrum Excelentnosti 4.0, Novinky

V dňoch 04. – 05. 10. 2023 sa uskutočnil seminár pod názvom

Výmena skúsenosti a spoločné zdieľanie s poznatkami v projekte.

Toto podujatie sa uskutočnilo na medzinárodnej úrovni v Budapešti za prítomnosti AARHUS UNIVERSITY z Dánska, ktorá je našim dlhodobým partnerom pri tvorbe projektov nadácie Velux.

Všetci zúčastnení na seminári prezentovali a hodnotili svoje projekty. Naša škola pod vedením projektového tímu, predstavila našu Stratégiu kvality a všetky aktivity, ktoré vykonávame počas trvania projektu. Zhodnotili sme plnenie úloh projektového výboru a oboznámili o ďalších aktivitách, ktoré budú pokračovať v projekte.

Na seminári sme získali veľa nových podnetov a podelili sa o svoje skúsenosti a poznatky so zúčastnenými  medzinárodnými tímami. Bola to veľmi dobrá skúsenosť, ktorá nám rozšírila obzor ďalších projektových možností.

Zúčastnili sme sa aj prehliadky Strednej odbornej školy  Gundel Karolay  v centre Budapešti,  kde nám študenti predstavili svoju školu a štúdium. Prezreli sme si areál školy a mali možnosť vidieť, ako prebieha odborný výcvik na škole.

Myslím, že pre všetky medzinárodné tímy, ako aj pre nás, bol tento seminár prínosom a získané skúsenosti budeme vedieť dobre využiť pri ďalšej práci.

Ing. Tatiana Buková