DOD KET na Žilinskej univerzite

Katarína Rudincová Novinky

 

Dnes 09. 11. 2023 zavítali naši študenti odboru mechanik mechatronik na Deň otvorených dverí na Katedru energetickej techniky  Strojníckej fakulty ŽU.

Pozreli si priestory, odborné učebne, laboratória, v ktorých prebiehajú praktické a laboratórne cvičenia.

V rámci karierového poradenstva sa naši mechatronici stretli s bývalým absolventom našej školy profesorom ŽU Radovanom Nosekom.

Ďakujeme prof. Radoslavovi Nosekovi a doktorandke Natálii, ktorí nás sprevádzali a venovali nám svoj čas a samozrejme odovzdali žiakom aj niečo zo svojich vedomostí a skúseností. 

PhDr. Janka Poláčková Moravcová