Športový deň

Katarína Rudincová Novinky

 

V stredu 08. 11. 2023 sme na našej škole strávili netradičné popoludnie plné zábavy a športu.

Pripravili sme pre žiakov tried I. B, I. D, I. E, II. A, III. B, III. D, III. E a IV. A športový deň, ktorý sa konal  Športovej hale v Kysuckom Novom Meste.

Vybraní žiaci do jednotlivých družstiev sa najskôr zahriali pri kvalitnej rozcvičke, ktorú viedol Mgr. Jozef Hodas. Po rozcvičke si žiaci zahrali ragby a fotbal. Na dodržiavanie pravidiel pri hrách taktiež dozeral náš ragbista Jožko, ktorý profesionálne hrá v tíme Rugby Žilina. Vyzdvihujem jedno dievča, ktoré sa k nim pridalo a to Ivanu Veselú z III. E triedy, ktorá bola tiež veľmi šikovná.

Ostatní žiaci pod vedením pedagogického dozoru ich z tribúny podporovali, fandili a čo to sa naučili o jednotlivých pravidlách pri daných športoch.

Žiaci boli veľmi spokojní, celé popoludnie sa nieslo v duchu dobrej nálady, príjemných rozhovorov a krásneho zážitku zo športových činností.