Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

Pavol Pavlus Úspechy žiakov

Dňa 25.11.2022 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov študijných odborov, ktorí si porovnali svoje vedomosti z  anglického jazyka v písomnej a ústnej časti.

Prvé miesta obsadili žiaci:

  1. miesto: Filip Bolda (2.D)
  2. miesto: Juraj Podmanický (1.B)
  3. miesto: Thomas Kasman (1.A)

Víťaz školského kola postupuje do okresného kola, ktoré sa bude konať v januári 2023.

 

Vypracovala: Mgr. Ingrid Backová