Zvýšenie atraktivity a kvality SOŠ Kysucké Nové Mesto

Pavol Pavlus Projekty

Názov projektu: Zvýšenie atraktivity a kvality SOŠ Kysucké Nové Mesto

Name of the project: Increase of attractivity and quality of VET school in Kysucké Nové Mesto

 

Úspešní absolventi – Video Success story

Propagačné videá

Galéria