Granátt 2014

Alena Kučeríková Ocenenie školy

V priestoroch Smolenického zámku sa zišli odborníci z praxe a akademickej obce, hostia z Českej republiky, Poľska, Ruska, Rumunska, Francúzska a Veľkej Británie na konferencii v rámci ktorej dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave odovzdala riaditeľovi školy a zástupkyni pre praktické vyučovanie ocenenie Granátt 2014 za jedinečné aktivity vzdelávacích inštitúcií, ktoré šíria myšlienku spoločenskej zodpovednosti.

Stredná odborná škola strojnícka tak získala okrem finančného grantu poukaz na služby fakultnej kreatívnej a eventovej  agentúry Atteliér, a pýchu fakulty almanach Muuza. Autorka projektu Škola vo firme firma v škole Mgr. Ballayová prezentovala aktivity školy a spoluprácu s firmami v regióne v oblasti odborného vzdelávania žiakov a možnosti získania zamestnania po skončení štúdia.