Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023

Katarína Rudincová Novinky

 

Dňa 30. júna 2023 si študenti prevzali vysvedčenia z rúk triednych učiteľov.

Pán riaditeľ Mgr. Ing. Ondrej Holienčík sa v slávnostnom príhovore rozlúčil poďakovaním všetkým študentom školy za dosiahnuté úspechy počas školského roka, zaželal všetkým príjemný oddych.  Najlepších žiakov patrične odmenil.