OZ „NÁRUČ“ – preventívna prednáška na tému „Domáce násilie“

Katarína Rudincová Novinky

Dňa 27.04. 2023 sa v učebni č. 117 konala preventívna prednáška na tému Domáce násilie pod vedením pracovníčok z Občianskeho združenia NÁRUČ Čadca (Mgr. Z. Saloňová, Mgr. S. Klieštiková), ktorej sa zúčastnili žiaci z I.E triedy.

 

Mgr. Edita Kormanová, Mgr. Jana Mácová