Návšteva Schaeffler Kysuce, s. r. o.

Katarína Rudincová Centrum Excelentnosti 4.0, Novinky

 

Dňa 26. 06. 2023 navštívili učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov spoločnosť Schaeffler Kysuce, s. r. o.  s cieľom oboznámiť sa s pracoviskom, na ktorom žiaci našej školy,  študujúci v systéme duálneho vzdelávania, vykonávajú odbornú prax.

V úvode návštevy boli pedagógovia oboznámení s históriou podniku, profiláciou a činnosťou spoločnosti a jej smerovaním do budúcnosti.

Následne boli prevedení segmentom vývoja a montáže, kde boli oboznámení s prístrojmi a zariadeniami, ktoré sa používajú pri práci, s organizáciou práce a činnosťou, ktorú žiaci počas praxe vykonávajú.

Mgr. Ingrid Backová