2. termín EÚ Mobility, Erasmus+

Katarína Rudincová Novinky

Švédsko 11.04. – 30.04. 2023

Na základe výberového konania, ktoré sa konalo dňa 07.02. 2023 realizovala naša škola ďalší turnus do Švédska v rámci projektu Erasmus+. „Výpravu“ podniklo 12 žiakov z odborov autotronik, mechanik nastavovač a mechanik-mechatronik spolu s učiteľmi Marekom Žifčákom a Lenkou Klučkovou, neskôr sa pridala koordinátorka projektu na našej škole pani učiteľka Tatiana Buková a majster odbornej výchovy Bohumil Belák.

Súčasťou bola aj monitorovacia návšteva, v rámci ktorej prišli našich študentov podporiť pán riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej Mgr. Ing. Ondrej Holienčík spoločne s pani Ing. Monikou Židekovou zo spoločnosti Schaeffler Kysuce spol. s r.o. Už teraz sa tešíme na vyhodnocovacie stretnutie, ktoré sa bude konať v najbližších dňoch a na ktorom nám zúčastnení na danom projekte EÚ Mobility, Erasmus+ sprostredkujú osvojené skúsenosti. A určite aj mnoho zážitkov, čoho dôkazom sú priložené fotografie.

Zúčastnení žiaci:

2. ročník

  • II.B študijný odbor – mechanik-mechatronik: 1. Samuel Križka, 2. Adam Milučký,
  • II.C študijný odbor – autotronik: 1. Timotej Nemec, 2. Samuel Kulla
  • II.D študijný odbor – mechanik nastavovač: 1. Ján Lipták, 2. Jakub Gazdík

3. ročník

  • III.B študijný odbor – mechanik-mechatronik: 1. Tomáš Stranianek, 2. Samuel Krajňák, 3. Samuel Brisuda, 4. Dominik Lašo
  • III.C študijný odbor – mechanik nastavovač: 1. Pavol Sidor, 2. Adrián Štafen

 

Mgr. Edita Kormanová