• OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

   

  Žilinský samosprávny kraj,  Komenského č. 48, 011 09 Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

  výberové konanie

  na obsadenie pracovného miesta riaditeľa školy:

  Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, 024 41 Kysucké Nové Mesto

   

   

  BLIŽŠIE INFORMÁCIE


   

  • Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte:

   • sekretariát riaditeľa školy: Stanislava Čurajová, 041/4254 700
   • personálne oddelenie – Katarína Ondrúšková, 041/4254 717
  • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 41 421 22 13
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

  • VALENTÍNSKY SEMAFÓR LÁSKY 2020
  • Workshop - II. dôchodkový pilier
  • EXPO KARIÉRA 2020
  • Centrum odborného vzdelávania a prípravy
  • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 5.2.2020
  • Inovačný deň
  • Marián Poláček - II.D - ME vo vzpierani - reprezentácia SR
  • Stretnutie výchovných poradcov Žilinského okresu
  • Víťazstvo v okresnom kole - stolný tenis
 • Počítadlo návštev