Pokročilé modelovanie pomocou CREO (15. – 17. 10. 2018)

Pavol Pavlus Projekty

Realizované aktivity Aktivita 1 : Školenie „Advanced Modeling using Creo Parametric 3.0“ Termín školenia : 15. – 17. 10. 2018 Miesto školenia : IPM Solutions Žilina Aktivita 2 : Vytvorenie 3D modelov súčiastok a použitie vo vyučovacom procese Vytvorenie …

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov vo finančnej gramotnosti (2018)

Pavol Pavlus Projekty

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov vo finančnej gramotnosti Vyhodnotenie cieľov projektu rozšírenie teoretického  a praktického vzdelania v oblasti finančnej gramotnosti pedagogických zamestnancovDvanásť pedagogických zamestnancov si zvýšili svoje teoretické vzdelanie v oblasti finančnej gramotnosti účasťou na teoretických školeniach na témy: Finančná zodpovednosť …

CREO na Strednej odbornej škole strojníckej (2017)

Pavol Pavlus Projekty

2017 CREO na Strednej odbornej škole strojníckej Aktivity projektu: 1.  Školenie pedagogických zamestnancov SOŠS Kysucké Nové Mesto Termín školenia : 16. – 20. 10. 2017 Miesto školenia : IPM Solutions Žilina   FOTOGALÉRIA 2. Zakúpená literatúra …

Finančná gramotnosť pre pedagogických zamestnancov SOŠ strojníckej (2017)

Pavol Pavlus Projekty

Finančná gramotnosť pre pedagogických zamestnancov SOŠ strojníckej Ciele projektu – vyhodnotenie cieľov: rozšírenie teoretického  a praktického vzdelania v oblasti finančnej gramotnosti pedagogických zamestnancov Piati pedagogickí zamestnanci si zvýšili svoje teoretické vzdelanie v oblasti finančnej gramotnosti účasťou na teoretických …

Podpora strojárskych profesií v SDV na SOŠs (2017)

Pavol Pavlus Projekty

Aktivity projektu: Aktivita 1: Letná akadémia remesiel V spolupráci s CVČ  bol pripravený na čas letných prázdnin denný tábor pre 30 žiakov 5 – 7 ročníka ZŠ. Počas letnej akadémie  deťom už v tomto veku boli sprostredkované informácie …

Nadačný fond MOBIS – Oplotenie školského areálu (2016)

Pavol Pavlus Projekty

V mesiaci október 2016 Stredná odborná škola strojnícka zrealizovala na základe finančnej pomoci Nadácie Pontis – Nadačného fondu Mobis malý projekt „Oplotenie školského areálu“. Do projektu boli zapojení žiaci i majstri odborného výcviku, ktorí za …

Modrá škola na Kysuciach

Pavol Pavlus Projekty

Názov Projektu: Modrá škola na Kysuciach Číslo Projektu: ACC03055 Názov programovej oblasti: Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom Cieľ (ciele) projektu: Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy …