ĎAKUJEME ZA PODPORU

Pavol Pavlus Novinky

Tohtoročné Vianoce boli mimoriadne štedré vďaka podpore priateľov, partnerov, známych i neznámych, ktorí podporili našu nemocnicu. Jedným z výnimočných darcov bol aj riaditeľ Mgr. Ing. Ondrej Holienčík a jeho kolegovia zo Strednej odbornej školy strojníckej …

Poďakovanie

Adriana Nováková Novinky

Veľké poďakovanie patrí Nadacii KIA SLovakia, ktorá podporila grantom vybavenie učebne mechatroniky na praktickom vyučovaní. Od dnes  naši žiaci, najmä mechatronici, budú nadobúdať zručnosti v oblasti PLC aj na týchto výučbových zariadeniach.

POZOR predĺženie termínu !!!

Pavol Pavlus Novinky

Schaeffler Kysuce duálne vzdelávanie – Prihlášky je potrebné doručiť na adresu firmy do 18.03.2021 .  Ďalšie benefity a dôležité informácie pre uchádzačov sú zverejnené na stránke www.dualkysuce.sk KIA Motors SLOVAKIA duálne vzdelávanie – Prihlášky je potrebné doručiť na adresu firmy do 25.03.2021 . Ďalšie benefity a …

Otvárame školu

Adriana Nováková Novinky

Od 22.2.2021 bude prebiehať prezenčné a súčasne i dištančné vzdelávanie žiakov. Prezenčé vzdelávanie sa bude realizovať u končiacich ročníkov (III. E, III. F, IV. A, IV. B, IV. D, IV. E a II. J, II. E – …