• 2018/2019

   • Okresné kolo

     • družstvo študentov

     • 1. mieto
     • Basketbal žiakov SŠ · Okresné kolo · 2018/2019
     • Po víťazstve 43:37 nad SPŠIT sme postúpili do kvalifikácie s okresom Čadca.
     • 10. členné družstvo študentov

     • 1. miesto
     • Florbal žiakov SŠ · Okresné kolo · 2018/2019
     • regionálne kolo KYSUCE
     • družstvo chlapcov

     • 3. miesto
     • Cezpoľný beh žiakov SŠ · Okresné kolo · 2018/2019
     • 10. členné družstvo študentov

     • 1. miesto
     • Florbal žiakov SŠ · Okresné kolo · 2018/2019
     • 10. členné družstvo študentov

     • 2. miesto
     • Futsal žiakov SŠ · Okresné kolo · 2018/2019
     • družstvo dievčat: Marika Sidorová, Romana Ozaniaková

     • 1. miesto
     • Bedminton žiakov SŠ · Okresné kolo · 2018/2019
     • družstvo chlapcov: Andrej Vároš, Dávid Ryi

     • 2. miesto
     • Bedminton žiakov SŠ · Okresné kolo · 2018/2019
   • Školské kolo

     • Marika Sidorová

     • 1. miesto
     • SOČ - odbor 15: Ekonomika a riadenie · Školské kolo · 2018/2019
     • Marika Sidorová – II.J : Formy prezentácie umelecko-remeselných výrobkov
      Romana Ozaniaková - II.J : Kalkulácie umelecko-remeselných výrobkov

      Hodnotiaca komisia odporučila, aby do okresného kola postúpili obe práce, ďalej
      odporučila nasledovné práce ako obhajobu vlastného projektu na PČ OZ MS.
     • Romana Ozaniaková

     • 1. miesto
     • SOČ - odbor 15: Ekonomika a riadenie · Školské kolo · 2018/2019
     • Marika Sidorová – II.J : Formy prezentácie umelecko-remeselných výrobkov
      Romana Ozaniaková - II.J : Kalkulácie umelecko-remeselných výrobkov

      Hodnotiaca komisia odporučila, aby do okresného kola postúpili obe práce, ďalej
      odporučila nasledovné práce ako obhajobu vlastného projektu na PČ OZ MS.
     • Lukáš Buček

     • 1. miesto - šach
     • Turnaj v šachu a dáme · Školské kolo · 2018/2019
     • Daniel Čimbora

     • 1. miesto - šach
     • Turnaj v šachu a dáme · Školské kolo · 2018/2019
     • Marek Bazger

     • 1. miesto - dáma
     • Turnaj v šachu a dáme · Školské kolo · 2018/2019
     • Pavol Sloviak

     • 1. miesto
     • Olympiáda ľudských práv · Školské kolo · 2018/2019
     • Olympiáda pozostávala z dvoch častí. Z testu, v ktorom mohli žiaci získať max. 25 bodov a z písomnej analýzy danej ľudsko-právnej témy (Význam a postavenie otázky ľudskej dôstojnosti v problematike ľudských práv), kde mohli žiaci získať 10 bodov. Maximálny možný počet dosiahnutých bodov tak činil 35. Mnohí žiaci však druhej časti nevenovali pozornosť, čo im následne znemožnilo lepšie umiestnenie.
     • Miloš Krella

     • 2. miesto
     • Olympiáda ľudských práv · Školské kolo · 2018/2019
     • Olympiáda pozostávala z dvoch častí. Z testu, v ktorom mohli žiaci získať max. 25 bodov a z písomnej analýzy danej ľudsko-právnej témy (Význam a postavenie otázky ľudskej dôstojnosti v problematike ľudských práv), kde mohli žiaci získať 10 bodov. Maximálny možný počet dosiahnutých bodov tak činil 35. Mnohí žiaci však druhej časti nevenovali pozornosť, čo im následne znemožnilo lepšie umiestnenie.
     • Sebastián Jašík

     • 3. miesto
     • Olympiáda ľudských práv · Školské kolo · 2018/2019
     • Olympiáda pozostávala z dvoch častí. Z testu, v ktorom mohli žiaci získať max. 25 bodov a z písomnej analýzy danej ľudsko-právnej témy (Význam a postavenie otázky ľudskej dôstojnosti v problematike ľudských práv), kde mohli žiaci získať 10 bodov. Maximálny možný počet dosiahnutých bodov tak činil 35. Mnohí žiaci však druhej časti nevenovali pozornosť, čo im následne znemožnilo lepšie umiestnenie.
     • Dominik Migra

     • 3. miesto
     • Olympiáda ľudských práv · Školské kolo · 2018/2019
     • Olympiáda pozostávala z dvoch častí. Z testu, v ktorom mohli žiaci získať max. 25 bodov a z písomnej analýzy danej ľudsko-právnej témy (Význam a postavenie otázky ľudskej dôstojnosti v problematike ľudských práv), kde mohli žiaci získať 10 bodov. Maximálny možný počet dosiahnutých bodov tak činil 35. Mnohí žiaci však druhej časti nevenovali pozornosť, čo im následne znemožnilo lepšie umiestnenie.
     • Roman Vanek

     • 1. miesto
     • Strelecká súťaž · Školské kolo · 2018/2019
     • Gabriela Berešíková

     • 1. miesto
     • Strelecká súťaž · Školské kolo · 2018/2019
     • Peter Beca

     • 2. miesto
     • Strelecká súťaž · Školské kolo · 2018/2019
     • Jaroslav Rakovan

     • 3. miesto
     • Strelecká súťaž · Školské kolo · 2018/2019
  • Filter

   • Školský rok
   • Oblasť
   • Kolo
   • Vyhľadať
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 41 421 22 13
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počítadlo návštev