• Popis projektu

    • Stredná odborná škola strojnícka 
     realizuje v čase 09/2020 – 02/2023 dopytovo-orientovaný projekt
     „Zvyšovanie kompetencií žiakov v Strednej odbornej škole strojníckej“
      
     Miesto realizácie: Žilinský kraj, Kysucké Nové Mesto
      
     Program: Operačný program Ľudské zdroje
      
     Hlavným cieľom projektu je podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vyučovanie.
      
     Cieľ projektu bude napĺňaný prostredníctvom realizácie jednej hlavnej aktivity s názvom „Mimoškolská činnosť“, jej povinnej podaktivity „Riadenie a koordinácia projektu“ a nepovinnej podaktivity „Pedagogické kluby s výstupmi“.
      
     Celkové oprávnené výdavky projektu: 206 491,25 EUR
      
     Nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje:  196 166,69 EUR (95% celkových oprávnených výdavkov projektu)
      
     Vlastné spolufinancovanie:  10 324,56 EUR (5% celkových oprávnených výdavkov projektu)
      
     Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
     Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
     Tento projekt je podporený z ESF www.esf.gov.sk

            

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 917 496 123
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 396