• Stravovací systém aSc agendy od 01.11.2018

     Základné informácie potrebné k systému školského stravovania:


     Prihláška na stravu:

     Pre odber stravy je potrebné vypísať prihlášku na odber stravy na školský rok.

     Pri prevzatí prihlášky Vám bude pridelený jedinečný variabilný symbol, ktorý bude potrebné uvádzať pri platbe za stravu, aby bola Vaša platba správne pridelená k Vášmu dieťaťu.  Zároveň je potrebné do poznámky uviesť meno, priezvisko a triedu.

     Zaplatením mesačného paušálu sa automaticky prihlasujete na odoberanie stravy na nasledujúci mesiac. Zvyšný kredit nebude použitý ako úhrada za stravu na ďalší mesiac, ale bude Vám vrátený pri vyúčtovaní na konci školského roku.


     Spôsob úhrady:

     Platby budú prebiehať na účet školy - bankovým prevodom.

     Hotovosť nebude prijatá. 

     Pre správnu identifikáciu je potrebné používať pridelený jedinečný variabilný symbol Zároveň Vás žiadame aby ste do poznámky pri platbe uviedli meno priezvisko zamestnanca, alebo meno priezvisko, triedu žiaka.

     Číslo účtu: SK84 8180 0000 0070 0048 0421


     Cena za stravu:

     Pre stravovací systém je stanovená pevná čiastka vo výške 30,00 /slovom tridsať eur/ mesačne.


     Dátum úhrady:

     Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do 25. dňa v mesiaci vopred na nový mesiac, tým bude platba pripísaná na účet školy do 3 pracovných dní, teda do konca mesiaca. Platby prijaté po tomto dátume sú platby priradené na  ďalší nový mesiac. Ak stravník nebude mať kredit, nemôže odoberať stravu. Kredit cez školský rok je len priebežná informácia pre stravníka. Kredit je dôležitý na konci školského roku, podľa ktorého si skontrolujete vrátený preplatok. 

     V prípade dlhodobého neodoberania stravy viac ako jeden mesiac /z dôvodu choroby alebo iné/ je potrebné vyplniť odhlášku na stavovanie a doručiť do kancelárie v školskej jedálni.


     Zmena menu a odhlasovanie menu:

     Na web stránke www.sossknm.sk, alebo v aplikácii v mobilnom telefóne, si po zadaní prihlasovacích údajov v časti „Školská jedáleň“ v konkrétnom dni zmeníte číslo menu /automaticky je pridelené č. 1/, alebo odhlásite menu úplne.

     Neodhlásené obedy budete musieť zaplatiť.

     Odhlásenie a zmena menu musí byť vykonaná v pracovný deň vopred najneskôr do 12,00 hod.

     Žiaci sa počas školských akcií, výcvikov a výletov, krátkodobej choroby odhlasujú z obedov samostatne. Plánované prázdniny sú vopred nastavené tak, že strava sa nepodáva.


     Vyúčtovanie:

     Preplatky za odhlásené obedy sa vyúčtujú k 30.6. kalendárneho roka za predchádzajúci školský rok a do 31.7. budú vrátené. Vrátenie preplatkov bude prebiehať na účet, z ktorého prichádzajú platby, a ktorý je uvedený v prihláške. Ak sa účet zmení, je potrebné dopredu na to upozorniť – písomnou zmenou.

     Bližšie informácie a tlačivá - prihláška a odhláška sú k dispozícii na sekretariáte školy, v kancelárii školskej jedálne a na webovej stránke školy – www.sossknm.sk.


     Platbu na účet školy je možné vykonať:

     • Príkazom na úhradu vo svojej banke.
     • Cez internetbanking, mobilbanking

     Kancelária školskej jedálne:

     Mária Struhárová, kontakt: 0918 655 008  (v pracovnej dobe 7,00 – 13,00 hod)


     Technická podpora:

     Michal Klimek – správca siete, kontakt: 0904 329 679 (v pracovnej dobe 7,00 – 13,00 hod)


  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 917 496 123
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 236