• Stravovací systém aSc agendy

     Základné informácie potrebné k systému školského stravovania:


     Prihláška na stravu:

     Pre odber stravy je potrebné vypísať prihlášku na odber stravy na školský rok.

     Pri prevzatí prihlášky Vám bude pridelený jedinečný variabilný symbol, ktorý bude potrebné uvádzať pri platbe za stravu, aby bola Vaša platba správne pridelená k Vášmu dieťaťu.  Zároveň je potrebné do poznámky uviesť meno, priezvisko a triedu.


     Spôsob úhrady:

     Platby budú prebiehať na účet školy - bankovým prevodom.

     Hotovosť nebude prijatá. 

     Pre správnu identifikáciu je potrebné používať pridelený jedinečný variabilný symbol Zároveň Vás žiadame aby ste do poznámky pri platbe uviedli meno priezvisko zamestnanca, alebo meno priezvisko, triedu žiaka.

     Číslo účtu: SK84 8180 0000 0070 0048 0421


     Cena za stravu:

     Pre stravovací systém je stanovená pevná čiastka vo výške 30,00 /slovom tridsať eur/ mesačne.


     Dátum úhrady:

     Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do 25. dňa v mesiaci vopred na nový mesiac, tým bude platba pripísaná na účet školy do 3 pracovných dní, teda do konca mesiaca. Platby prijaté po tomto dátume sú platby priradené na  ďalší nový mesiac. Ak stravník nebude mať kredit, nemôže odoberať stravu. Kredit cez školský rok je len priebežná informácia pre stravníka. Kredit je dôležitý na konci školského roku, podľa ktorého si skontrolujete vrátený preplatok.


     Zmena menu a odhlasovanie menu:

     Každý stravník si je SÁM povinný prihlásiť obed na ďalšie obdobie, a to najneskôr do 12,30 hod. deň vopred - /v pondelok do 12,30 hod. na utorok, atď./ Vyhneme sa tak nepríjemnostiam ohľadom odhlasovania obedov, napr. v prípade dlhodobej neprítomnosti, alebo v čase odborného výcviku v partnerských spoločnostiach.


     Prihlasovanie a odhlasovanie menu:
     Na web stránke www.sossknm.sk si po zadaní prihlasovacích údajov v konkrétnom dni prihlásite alebo odhlásite menu.
     Prihlásené ale neodobraté obedy budete musieť zaplatiť

     Žiaci sa počas školských akcií, výcvikov a výletov, krátkodobej choroby prihlasujú a odhlasujú z obedov samostatne. Plánované prázdniny sú vopred nastavené tak, že strava sa nepodáva.


     Vyúčtovanie:

     Preplatky za odhlásené obedy sa vyúčtujú k 30.6. kalendárneho roka za predchádzajúci školský rok a do 31.8 budú vrátené. Vrátenie preplatkov bude prebiehať na účet, z ktorého prichádzajú platby, a ktorý je uvedený v prihláške. Ak sa účet zmení, je potrebné dopredu na to upozorniť – písomnou zmenou.

     Bližšie informácie a tlačivá - prihláška a odhláška sú k dispozícii na sekretariáte školy, v kancelárii školskej jedálne a na webovej stránke školy – www.sossknm.sk.


     Platbu na účet školy je možné vykonať:

     • Príkazom na úhradu vo svojej banke.
     • Cez internetbanking, mobilbanking

     Kancelária školskej jedálne:

     Mária Struhárová, kontakt: 0918 655 008  (v pracovnej dobe 7,00 – 13,00 hod)


     Technická podpora:

     Michal Klimek – správca siete, kontakt: 0904 329 679 (v pracovnej dobe 7,00 – 13,00 hod)


  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 917 496 123
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 738