• Prihlášky na duálne vzdelávanie 

     

    Štúdium v Duálnom systéme vzdelávania


    Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.,  Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto

      +421 (41) 420 6166 , +421 (41)  420 6522, www.schaeffler.sk

    2411 K  mechanik nastavovač

    2679 K  mechanik – mechatronik


    Kia Motors Slovakia s.r.o, Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom

    Martin Hollý  +421 (41) 515 1717 alebo  +421 (904) 334 529,  www.kia.sk

    2488 H  mechanik špecialista automobilovej výroby


    OMNIA KLF, a. s. Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto

    Mgr. Jana Boráková +421 915 917 126 alebo borakova@omniaklf.sk, www.omniaklf.sk

    2411 K  mechanik nastavovač


    Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o., Hlavná 157, 014 01 Bytča

     +421 911 099 763, e-mail: ballay.martin @scheidt-bachmann.sk, www.scheidt-bachmann.sk

    2679 K  mechanik – mechatronik


    STAVO–KOV Žilina, spol. s. r. o., Bytčianska 56, 010 03 Žilina
    Ing. Henrich Tomašec, +421 917 753 914, tomasec@stavo-kov.sk

    2411 K  mechanik nastavovač


     

     

     

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 41 421 22 13
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

  • VALENTÍNSKY SEMAFÓR LÁSKY 2020
  • Workshop - II. dôchodkový pilier
  • EXPO KARIÉRA 2020
  • Centrum odborného vzdelávania a prípravy
  • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 5.2.2020
  • Inovačný deň
  • Marián Poláček - II.D - ME vo vzpierani - reprezentácia SR
  • Stretnutie výchovných poradcov Žilinského okresu
  • Víťazstvo v okresnom kole - stolný tenis
 • Počítadlo návštev