Súťaž odborných vedomostí a zručností

Pavol Pavlus Úspechy žiakov

Šestnásty ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v oblasti strojárstvo sa konal 29. novembra v priestoroch školy a dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Martine pod záštitou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.  Cieľom súťaže bolo upevniť u žiakov vzťah k zvolenej profesii, rozvíjať ich odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti a aktivitu.

V konkurencii viacerých škôl zo Slovenska naši žiaci z odboru strojný mechanik Samuel Droščák a Tomáš Bajánek zabodovali a domov si odniesli krásne tretie miesto a cenné skúsenosti, ktoré budú môcť určite využiť niekedy v budúcnosti. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti.  Žiaci zvládli obidve časti na veľmi dobrej úrovni, o čom svedčí ich krásne umiestnenie. Pripravovali sa pod vedením majstra odbornej výchovy Bc. Jozefa Kýšku a učiteľky odborných predmetov Ing. Alenky Kučeríkovej.  Počas súťaže potvrdili svoje technické myslenie, vedomosti a zručnosti.

Ďakujeme žiakom a všetkým, ktorí sa podieľali na ich príprave.