Župa ocenila žiakov stredných škôl Žilinského kraja

Pavol Pavlus Novinky

V Sobášnom paláci v Bytči sa vo štvrtok (27. 10. 2022) uskutočnilo slávnostné oceňovanie žiakov zo všetkých stredných škôl Žilinského kraja. Stalo sa tak pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

Ocenených bolo 41 žiakov stredných škôl z celkového počtu 98 nominovaných. Ocenení boli za úspechy a výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania v 5. kategóriách: mimoriadne študijné výsledky, šport, umenie a kultúra, mimoriadny čin ľudskosti, duálne vzdelávanie.

Ocenení boli žiaci z 25 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a zo 6 škôl mimo zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Medzi ocenenými boli aj naši žiaci: Dávid Štaffen v kategórií šport a Matej Mrmus v kategórií duálne vzdelávanie.

Súčasťou oceňovania bol aj kultúrny program, o ktorý sa svojimi vystúpeniami postarali žiaci zo žilinského Konzervatória a tanečné páry z Tanečno-športového klubu TopDance, Žilina.

Pre všetkých to bolo príjemné a motivujúce stretnutie, na ktoré budú určite dlho spomínať.

Oceneným žiakom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.