„Zdravý životný štýl mojimi očami“

Katarína Rudincová Novinky, Úspechy žiakov

Školská kreatívna súťaž s preventívnym zameraním

Aj v tomto školskom roku mali naši žiaci možnosť zapojiť sa do výtvarnej súťaže s preventívnym „poslaním“.

Tento rok znela téma nasledovne: Zdravý životný štýl mojimi očami.

Súťaž sa uskutočnila dňa 08. 06. 2023.

Prinášame vám jej výsledky a zopár fotografií.

Ocenené práce našich žiakov zaujmú svoje trvalé miesto na prízemí školy vedľa učebne 114.

1. miesto – Branislav Vaterka, I. E

2. miesto – Jakub Bánovčin, III. A

3. miesto – Matúš Vaško, I. E

 

Gratulujeme!

Mgr. Edita Kormanová

                                                                                                                                                    koordinátor prevencie