Zážitková forma učenia na odbornom výcviku

Katarína Rudincová Novinky

 

Dňa 29. mája 2024 pripravila spoločnosť KIA SLOVAKIA s. r. o. pre svojich žiakov duálneho systému odbor mechanik špecialista automobilovej výroby  rozvojový program.

Pod vedením svojich inštruktorov boli žiaci rozdelení do skupín. Podľa manuálu, ktorý im rozdali, plnili aktivity zamerané na leaderstvo, komunikáciu, jemnú motoriku, prácu v tíme – soft skills.

Každá aktivita bola veľmi zaujímavá, žiakom sa páčili, navzájom sa spoločne učili komunikovať, rozmýšľať pri plnení jednotlivých úloh,  ako napríklad spomenieme úlohu:

Pravda a lož, balónový pes, pamäť, a iné.

Aj takto sa dá zabaviť a prežiť deň zážitkovou formou učenia na odbornom výcviku v spoločnosti KIA SLOVAKIA s. r. o.

ĎAKUJEME inštruktorom za príjemne strávený učebný deň!

 

PhDr. Janka Poláčková Moravcová
koordinátorka SDV