Záložky do kníh spájajú slovenské školy

Katarína Rudincová Novinky

V školskom roku 2023/2024 sme sa zapojili do projektu .
Záložky do kníh spájajú slovenské školy
Naši študenti vytvorili pekné a nápadité záložky na tému „Hrdinovia detektívnych románov“.
Vymeníme si ich so Strednou odbornou školou strojníckou  v Považskej Bystrici, na čo sa žiaci veľmi tešia.
Mgr. Viera Marčanová