Začiatok školského roka 2023/2024

Katarína Rudincová Novinky

 

Pred dvoma týždňami skončili prázdniny a začal nový školský rok 2023/2024 a už sa naša škola pýši mimoriadnym úspechom. Ale poďme pekne po poriadku.

Dňa 04. 09. 2023 otvoril nový školský rok pán riaditeľ Mgr. Ing. Ondrej Holienčík slávnostným príhovorom, ktorým všetkých privítal a poprial veľa úspechov v novom školskom roku.

Slávnostnú atmosféru prvého dňa znásobila aj účasť a prejavy poslanca NR SR Richarda Vašečku, predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej a zástupcov našich partnerských zamestnávateľských spoločností Andrey Tuchyňovej Schaeffler Kysuce, s. r. o., Juraja Hammera Kia Slovakia, s. r. o. a Jany Borákovej OMNIA KLF, a. s.

Po slávnostných príhovoroch všetkých hostí si vyžrebovaní žiaci na základe vyplneného a odoslaného online dotazníka prevzali vecné ceny, ktoré ich veľmi potešili.

Držme si palce, aby sme nový školský rok prežili v zdraví a v  spokojnosti zo strany učiteľov, rodičov a žiakov.

 

Tento deň najintenzívnejšie prežívali žiaci prvých ročníkov, preto  sme pre nich pripravili Adaptačný kurz v dňoch 05. 09. 2023 – 07. 09. 2023 v krásnom prostredí oravskej prírody, aby sa lepšie spoznali a nadviazali nové priateľstvá.

Dňa 13. 09. 2023 sa dostavil mimoriadny úspech našich žiakov v ďalekom Las Vegas, ale o tom už v ďalších príspevkoch.