V meste sa usídlil DRAK

Marko Vojsovič Novinky

Nie každý deň sa vyberiete na prechádzku po meste až k areálu Strednej odbornej školy strojníckej. Dnes vám ponúkneme dôvod sa k tejto škole vydať. Pri SOŠs sa usídlil drak, krásne dielo z kovu, ktoré krášli priestor a prezentuje šikovnosť tunajších žiakov.

Drak bol realizovaný ako praktická časť maturitnej skúšky, dnes už bývalého žiaka, Mateja Šidla z Dubia. S nápadom a konečným návrhom prišiel sám Matej. Počas tvorby sa ho učitelia a majstri snažili len usmerňovať tak, aby dielo dopadlo k spokojnosti všetkých – žiaka, učiteľov, vedenia školy a aj verejnosti, ktorá ho uvidí. Pôvodná myšlienka pri vzniku tohto diela bola, že drak bude slúžiť ako pútač a bude umiestnený na budove školy. Čo všetko musel Matej urobiť, aby drak dostal svoju súčasnú podobu? Išlo o bežný proces maturitnej práce na SOŠ strojníckej. Začalo sa to prvotným návrhom, jeho ďalšou úpravou, výkresom v mierke 1:1, rozpočtom materiálu, cenovou ponukou a následnou realizáciou. Pri výrobe boli použité bežné kováčske postupy, pričom práce trvali približne 120 pracovných hodín. Použitá bola konštrukčná oceľ rôznych profilov a rozmerov, ako aj mosadz na vytvorenia detailu očí. V závere tejto absolventskej činnosti stojí reprezentatívne dielo, rozmery ktorého sú 270 x 180 x 70 cm a hmotnosť takmer 100 kilogramov. Pedagógovia a žiaci nedávno svojpomocne a z vlastnej iniciatívy, väčšinou počas voľných hodín, urobili terénne úpravy v prednej časti areálu školy tak, aby draka zbadal každý okoloidúci. Pri terénnych prácach bola použitá suť zo stavebných úprav pri modernizácii dielní, ako aj množstvo kamenia. Za vytvorenie umelého kopca, na ktorom drak stojí, treba hľadať ochotu a prácu pedagóga Ota Šidla. Dnes bájna bytosť

plní svoju hlavnú úlohu, propaguje zručnosť absolventov odboru umelecko-remeselné spracúvanie kovov, no a v neposlednom rade krášli okolie strednej školy. Kovové dielo v období medzi výrobou a osadením na súčasné miesto stihlo získať ocenenie na výstave Mladý tvorca ako najlepší výrobok v kategórii TOP. Predstavilo sa na výstavách vo Francúzsku, Českej republike a Slovensku, taktiež ho mali možnosť vidieť záujemcovia pri prezentáciách učňov kováčov v KNM, Žiline, Čadci, Strečne, Vychylovke atď.

Za to, že dne má drak svoj domov v KNM, je potrebné poďakovať Žilinskému samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi školy a všetkým pedagógom a žiakom, ktorí priložili ruku k dielu.

 

Mgr. Jozef Hodás