Syga 2023

Pavol Pavlus Centrum Excelentnosti 4.0, Novinky, Úspechy žiakov

Spoločnosť Siemens sa prostredníctvom Siemens modulov snaží podporovať študentov, aby uplatnili svoje teoretické vedomosti v praxi a využívali reálnu techniku nasadzovanú v praxi.  Súťaž organizuje divízia Digital industries v spolupráci s kooperujúcimi spoločnosťami.

V  ročníku 2023 sa do súťaže prihlásilo v rámci celého Slovenska 23 prác, z ktorých do finále súťaže na základe hodnotenia programu postúpilo 9 prác. Medzi týchto 9 prác bola vybratá aj práca našich študentov s názvom „Záhradný skleník“ –  III.B triedy odboru mechanik mechatronik Erikom Michalíkom a Lukášom Vojtekom. Program skleníka je napísaný tak, aby skleník pracoval automaticky na základe údajov zo snímačov vlhkosti a teploty. Na základe vlhkosti si skleník automaticky spúšťal zavlažovanie a  obsluha si mohla na základe zvolených receptov vybrať zalievanie zvrchu na listy alebo zospodu ku korienkom, prípadne obidve súčasne. Od vývoja teploty sa regulovalo spúšťanie odvetrávania a otvárania/zatvárania okien. Pre optickú informáciu sa skleník podľa druhu činnosti rozsvietil v rôznych farbách.  Obsluha si mohla zvoliť v danom rozsahu reguláciu teploty a vlhkosti.

 

Dňa 13. apríla 2023  9 najlepších škôl odprezentovalo na pôde Žilinskej univerzity svoje práce v rámci finále. S potešením môžem uviesť, že naši žiaci Erik Michalík a Lukáš Vojtek obsadili v rámci súťaže pekné druhé miesto a skvele reprezentovali našu školu vo svete. Po odprezentovaní prác pokračoval program diskusiou v ubytovacom zariadení Country Saloon Belá, kde boli žiaci ubytovaní do druhého dňa. Po chutnej večeri si mohli žiaci zahrať bowling a biliard. V čase, keď súťažiaci diskutovali a užívali si svoj voľný čas, odborná porota hodnotila funkčnosť a prezentáciu jednotlivých prác a na základe už zhodnoteného programu, ktorý bol prvým kritériom na postup do finále, určila poradie víťazných prác.

  1. apríla súťaž pokračovala prehliadkou fakulty elektrotechniky a informačných technológií. Po prehliadke boli vyhlásené výsledky finále 20. ročníka súťaže Syga.

Ďakujem študentom za skvelú prezentáciu svojej práce.

                                                                                                         Mgr. Franek Peter

                                                                                                  majster odbornej výchovy