Súťaž zručnosti

Katarína Rudincová Novinky

 

Dňa 06. 06. 2024 sme uskutočnili na odbornom výcviku v spolupráci s PK odborných ekonomických predmetov

Súťaž zručnosti,

ktorá bola zameraná na overovanie praktických zručností podľa normy STN 01 6910 v učebnom odbore TAP. Tejto súťaže sa zúčastnilo 5 žiakov III. E triedy.

Hlavným cieľom bolo upevňovanie praktických zručností podľa zadanej dispozície, ktorá obsahovala 5 úloh zameraných na tvorbu osobného a podnikového listu. Jednou z praktických úloh bolo vytvorenie motivačného listu na pracovnú pozíciu administratívny pracovník v spoločnosti Schaeffler Kysuce. Druhá časť súťaže bola zameraná na grafické aplikácie Canva a Publisher. Tu si žiaci vytvárali podľa šablón rôzne typy diplomov. V závere vypracovali v programe Excel tabuľku na výpočet ceny výrobku s DPH a rabatu.

Všetko prebehlo v poriadku pod vedením vyučujúcich odborného výcviku Ing. Kataríny Rudincovej, Ing. Tatiany Bukovej a účastníci súťaže si overili a upevnili svoje odborné praktické zručnosti, čo bola veľmi dobrá príprava na nasledujúce záverečné skúšky.

Súťažou a peknými cenami sme ohodnotili šikovnosť, zručnosť a prácu našich tretiakov v učebnom odbore TAP.

Blahoželáme im a držíme palce na záverečných učňovských skúškach.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave súťaže.