Študijný pobyt našich kováčov v Prahe

Katarína Rudincová Novinky

Dňa 04. – 08. 12. 2023 prebiehal študijný pobyt žiakov štvrtého ročníka odboru umelecko-remeselné spracúvanie kovov na Střední škole řemesel a vyšší odborní škole v Prahe.

Program pobytu bol nasledovný:

Pondelok: Cesta z Kysuckého Nového Mesta do Prahy. Príchod, obed, ubytovanie a krátka návšteva centra.

Utorok: Prehliadka katedrály sv. Víta, práca na kováčskej dielni a prehliadka kovaných mreží v okolí Malostranského námestia.

Streda: Práca na kováčskej dielni a prehliadka architektúry v okolí Hradčan.

Štvrtok: Práca na kováčskej dielni a prehliadka Žižkova (jazdecká socha) a centra Prahy (Karlov most, Staromestské námestie…)

Piatok: Práca na rezbárskej dielni, obed a cesta z Prahy do Kysuckého Nového Mesta.

Študijný pobyt bol pre našich žiakov prínosný po odbornej stránke – kovanie renesančných detailov, oboznámenie sa s drevorezbou. Prínos tiež vidím v štúdiu histórie Prahy – architektúra, mreže, udalosti…

A v neposlednom rade je to veľká škola aj po ľudskej stránke, spoznanie nového prostredia, život vo veľkomeste…

Celkovo pobyt hodnotím veľmi pozitívne a odporúčam v tejto spolupráci pokračovať.

Mgr. Jozef Hodás