Štruktúra odborov pre prijímanie žiakov 2020/2021

Pavol Pavlus Novinky

 

Kód odboru
Názov odboru
Dĺžka štúdia
Počet žiakov
2411 K
mechanik nastavovač
4
18
2413 K
mechanik strojov a zariadení
4
6
2426 K
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
4
6
2479 K
mechanik – mechatronik
4
30
2495 K
autotronik – NOVÝ DBOR
4
17
2682 K
mechanik počítačových sieti
4
10
2697 K
mechanik elektrotechnik
4
10
8503 K 01
umeleckoremeselné spracúvanie kovov – kováčske a zámočnícke práce
4
5
2464 H
strojný mechanik
3
8
2488 H
mechanik špecialista automobilovej výroby
3
18
6475 H
technicko – administratívny pracovník
3
8
4572 H
poľnohospodárska výroba
2
17

Bližšie informácie môžete získať: Ing. Pavol Pavlus (tel: +421 917 496 123)

 

Motivačné štipendium

mechanik špecialista automobilovej výroby (platné v školskom roku 2020/2021)

  • 63,76 € – pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane, vo výške 65 % výšky životného minima,
  • 44,14 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane vo výške 45 % výšky životného minima,
  • 24,52 € – pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.