Stretnutie s mládežníckym delegátom pri OSN

Katarína Rudincová Novinky

Čo  je to OSN?

Práve túto otázku zúčastneným  žiakom 2. E a  3. D triedy zodpovedal 24 . 06.  2024 mládežnícky delegát pri OSN  Pavol Beblavý.

Toto stretnutie sa  konalo v Žilinskom samosprávnom kraji. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé  informácie o OSN, ako je Slovensko  začlenené do tejto organizácie, prečo vlastne vzniklo OSN v medzinárodnom prostredí.

Hlavnou témou mládežníckeho stretnutia neboli len otázky týkajúce sa cieľov udržateľného rozvoja OSN  a ich riešenia. Dôležitou témou stretnutia bol infoseminár o projektovej  činnosti mládežníckych organizácií v projektoch Erasmus+ na všetkých úrovniach pôsobenia a zdieľanie skúseností z nich. Boli predstavené výhody pre študentov na cestovanie po Európe. V diskusii zazneli otázky na delegáta ako sú prezentované mládežnícke organizácie v OSN a aké sú možnosti zúčastniť sa zahraničných projektov.

Zúčastnení žiaci diskutovali s mládežníckym delegátom na rôzne témy o organizácii OSN a projektovej činnosti. Odchádzali domov obohatení o cenné skúsenosti od  delegáta a inšpirovaní, ako je možné budovať si kariéru v OSN v období stredoškolského štúdia.

Ing. Tatiana Buková