Slávnostné vyraďovanie absolventov maturitných ročníkov

Katarína Rudincová Novinky

 

Dňa 11. júna 2024 sa v Dome kultúry Kysucké Nové Mesto konalo

Slávnostné vyraďovanie absolventov maturitných ročníkov

 

Podujatia sa zúčastnili naši úspešní maturanti, vedenie školy, pedagógovia, žiaci tretích ročníkov a zástupcovia partnerských zamestnávateľských spoločností a mesta.

 

Programom nás sprevádzali Mgr. Zdenka Ballayová, zástupkyňa pre praktické vyučovanie s našou žiačkou II. E triedy Tamarou Janúškovou.

Slávnostné vyraďovanie pozostávalo z dvoch častí.

Po úvodnom privítaní zástupcu mesta a zamestnávateľských firiem a všetkých zúčastnených boli postupne vyzvaní žiaci  maturitných tried, aby si z rúk p. riaditeľa Mgr. Ing. Ondreja Holienčíka za prítomnosti triednych učiteľov  slávnostne prevzali maturitné vysvedčenia.

Osviežením bolo vystúpenie dvoch našich maturantov Rudolfa Vyskoča a Michala Jasenovca. Hrou na heligónku a ozembuch rozospievali celú sálu domu kultúry.

V druhej časti boli vybraní absolventi ocenení za svoje mimoriadne študijné a  pracovné výsledky, alebo významne reprezentovali školu. Z rúk zástupcov zamestnávateľských firiem si prebrali ocenenia.

 

Slávnostné podujatie ukončila študentská hymna:

Gaudeamus igitur, Iuvenes dum sumus – Radujme sa teda, pokiaľ sme mladí…

Absolventom končí jedna kapitola života a otvára sa im nový svet možností a príležitostí.

Nech vaša budúcnosť, ktorá je pre Vami, splní Vaše sny, ideály a predsavzatia. Neprestaňte veriť vo vlastné možnosti, pretože zdravé sebavedomie je kľúčom k plnohodnotnému životu.

Držte sa!!!!